Därför tillverkar vi bara elfordon.    

Vi på Transportel tror inte på bullrande och smutsiga arbetsfordon, som dessutom är dyra i drift. Därför tillverkar vi bara elfordon.

Vi var först med att erbjuda eldrivna flakmopeder i Sverige och har alltid legat främst i utvecklingen. Tillverkningen är ett hantverk där kvalitet och miljö alltid kommer i första hand.

Sedan 1988 har vi levererat över 4 000 mopeder till fler än 800 nöjda kunder. Industrier, postkontor, kommuner, fastighetsskötare och kyrkogårdsförvaltningar. De, och många andra, har upptäckt elmopeden och dess fördelar.

2006 övertog vi tillverkning och försäljning av Elodrive flaktruck som har tillverkats sedan mitten på sjuttiotalet. Då framförallt transmission och elektronik var väldigt otidsenligt har vi totalt konstruerat om fordonet men ändå behållit dom suveräna köregenskaper som har kännetecknat Elodrive.

Vi har lång erfarenhet, egen tillverkning i Sverige och rikstäckande service. Det ger dig ett praktiskt och tåligt arbetsredskap. Med högsta möjliga tillförlitlighet och minsta möjliga underhåll.


In English

Transportel AB | Gamla Vägen 17 | 722 33 Västerås | SWEDEN | Phone: 021-14 14 43 | Fax: 021-14 15 35 | E-mail: info@transportel.se
© Transportel 2007